fbpx

Vi tillverkar moduler av högsta klass

Till Försvar, datacenter, telekom o Elkunder  

MODULER

MODULÄRA SKYDD FÖR KRÄVANDE MILJÖER

TILLVERKNING

FRÅN RÅMATERIAL TILL FÄRDIG PRODUKT UNDER SAMMA TAK

IT OCH TELEKOM

Klicka för att läsa mer

FÖRSVAR

Klicka för att läsa mer

STÄLLVERK

Klicka för att läsa mer

SPECIAL

Klicka för att läsa mer

VI LEVERERAR MODULÄRA SKYDD FÖR KRÄVANDE MILJÖER

Vi projekterar, utvecklar, tillverkar och säljer specialmoduler av egentillverkade sandwichpaneler inom affärsområdena telekom, försvar, köldkammare för biltestverksamhet, mobila vårdinrättningar samt livsmedelsanläggningar. Vi levererar kundspecifika lösningar runt hela världen och vår ambition är att alltid erbjuda helt kundanpassade produkter med hög kvalitet samt leveranser i rätt tid.

OPTIMERADE EGENSKAPER

Maximerat utrymme

Väggarna i en modul byggd av sandwichmaterial är tunnare än traditionellt uppbyggda moduler. Det innebär att man tjänar ca 2 kvm yta i en standardmodul.

Sandwichbaserad konstruktion

Vår specialitet är att bygga och arbeta med sandwichmaterial. Med åren har vi byggt upp en unik kompetens när det gäller byggteknik i sandwichmaterial.

Låg vikt

Sandwichmaterialet är både lätt och starkt. Som namnet säger är det ett material som är uppbyggt i lager som tillsammans ger de unika egenskaperna.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Peter Nordlund köper Box Modul

Nordlund Invest köper Box Modul Peter Nordlund köper Box Modul av Coromatic via sitt bolag Nordlund Invest. Box Modul har ca 17 anställda i Piteå och sysselsätter även ett 10-tal underentreprenörer. I samband med övertagandet återtar Box Modul, som under en tid haft...