fbpx

OM BOX MODUL

ALLTID MED KUNDEN OCH MILJÖN I CENTRUM

OM BOX MODUL

Vi projekterar, utvecklar, tillverkar och säljer specialmoduler av egentillverkade sandwichpaneler inom affärsområdena telekom, försvar, köldkammare för biltestverksamhet, mobila vårdinrättningar samt livsmedelsanläggningar. Vi levererar kundspecifika lösningar runt hela världen och vår ambition är att alltid erbjuda helt kundanpassade produkter med hög kvalitet samt leveranser i rätt tid. Vi ska i vår verksamhet sträva efter att leverera produkter med en kvalité som gör att vi får nöjda och återkommande kunder. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och det ska vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

VÅRA MODULER ANVÄNDS ÖVER HELA VÄRLDEN

Australien

Australien

Malaysia

Malaysia

Norge

Norge

Tyskland

Tyskland

Saudiarabien

Saudiarabien

Sudan

Sudan

Tanzania

Tanzania

Kongo

Kongo

Gabon

Gabon

Colombia

Colombia

Rwanda

Rwanda

Kanada

Kanada

USA

USA

MILJÖ & KVALITETSPOLICY

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att använda produkter som är förnyelsebara, återvinningsbara och kretsloppsanpassade. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå. Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet.