fbpx

SPECIAL

MOBIL SJUKVÅRD

MODULER FÖR AMBULERANDE HÄLSO- & SJUKVÅRD

Vi är marknadsledande när det gäller mobila enheter för hälso- och sjukvård. Med en mobil enhet kan vårdresurserna anpassas och sättas in där de bäst behövs, antingen i form av ambulerande verksamhet eller för mer långvarigt bruk. Vår långa erfarenhet samt höga kundanpassningsförmåga uppskattas av flera landsting i Sverige. Mobila enheter har levererats till Norrbottens och Västerbottens läns landsting samt Norra Älvsborgs Landsting. På senare år har flera enheter levererats för den nya digitala bröstcancer-screeningen som kräver mycket noggrann kontrollerad miljö. Vagnarna är certifierade för digitalt och medicinskt bruk.